Hotline: 090 234 9252Tận tâm - Chuyên nghiệp

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Công ty nhà nước được quyết định chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là một tập đoàn mạnh của Việt Nam, được biết nhiều trong khu vực và trên thế giới.

Với sự tin cậy và tín nhiệm vào năng lực cũng như trình độ chuyên môn của Công ty TNHH Bản Quyền, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH Bản Quyền thực hiện việc đăng ký Bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cho các sản phẩm của mình đứng tên chủ sở hữu là Cty Cp Dầu Nhờn PV OIl.

Công ty TNHH Bản Quyền gửi lời cảm ơn đến Qúy công ty đã tin tưởng, tín nhiệm cao để chúng tôi thực hiện toàn bộ dịch vụ mà Qúy công ty đã giao.

Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc đăng ký Thương hiệu cho Tập đoàn Dầu Khí, văn bằng được cấp theo đúng thời gian và quy định. 

Công ty TNHH Bản Quyền mong rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và CTY CP Dầu Nhờn PV OIL nói riêng sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong hoạt động tìm kiếm thăm dò - khai thác và các lĩnh vực hoạt động khác để đưa tài nguyên dầu khí phục vụ đất nước và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước.

 

 

 

Chúng tôi luôn đặt sự tận tâm và chuyên nghiệp đến Qúy khách hàng !